2019 Draw

1. 8:20 King’s Canterbury V Watson’s
2. 8:40 Stonyhurst V City of London
3. 9:00 Edinburgh Academy V King Edward’s Birmingham
4. 9:20 Whitgift V Fettes
5. 9:40 Rossall V Merchiston
6. 10:00 Gresham’s V Bishops Stortford
7. 10:20 Chigwell V Trent
8. 10:40 Taunton v Epsom
9. 11:20 Berkhamsted V St Paul’s
10. 11:40 Wellingborough V Merchant Taylors’
11. 12:00 Eastbourne v Stowe
12. 12:20 Glenalmond V St Bees
13. 12:40 Canford V Liverpool
14. 13:00 Dulwich V Blundell’s
15. 13:20 Brighton V Wrekin
16: 13:40 Framlingham V Ampleforth